Region Östergötland

Geriatriska kliniken i Norrköping

Bilden visar en vårdpersonal med en äldre dam som går med rollator i en korridor

Geriatriska kliniken i Norrköping är en klinik med specialistkompetens inom åldrandets sjukdomar.

Geriatriska kliniken består av mottagning med inriktning mot kognitiva sjukdomar och Parkinsons sjukdom (för personer äldre än 70 år) samt en geriatrisk akutvårdsavdelning (GAVA).

På den geriatriska akutvårdsavdelningen (GAVA) finns 18 vårdplatser. Här vårdas patienter med akuta ortopedgeriatriska åkommor samt allmängeriatriska, multisjuka patienter.

Tillsammans med Medicinska fakulteten bedrivs på GAVA en klinisk undervisningsavdelning (KUA). Här arbetar studenter interprofessionellt under handledning av ordinarie personal.

Inom kliniken finns även ett mobilt geriatriskt team - Alma mobilt.

Ledning

Bild på Ann Westöö

Ann Westöö

Verksamhetschef

010-104 03 24

e-post