Region Östergötland

Akutkliniken i Norrköping

Bilden visar en manlig patient som ligger på en säng och blir omhändertagen på akuten av vårdpersonal

På Akutkliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping finns cirka 170 medarbetare; sjuksköterskor, akutläkare, undersköterskor, sekreterare, koordinator, kurator samt jourläkare från kirurg-, ortoped- och medicinkliniken.


Akutmottagningen tar emot patienter med akuta sjukdomstillstånd, dygnet runt. Mottagningen arbetar i läkarledda team. Vid hög belastning med många patienter används triage vilket innebär att en sjuksköterska och en undersköterska tillsammans gör en första bedömning och prioritering av patientens sjukdomstillstånd.

I anslutning till akutmottagningen finns akutvårdsavdelningen (AVA) som har 16 vårdplatser, varav två intermediärvårdsplatser för svårare sjukdomstillstånd. AVA övervakar, stabiliserar och behandlar patienter med akuta sjukdomstillstånd. Patienter som behöver vara inlagda på sjukhus för utredning och behandling under längre tid flyttas till andra vårdavdelningar.

På AVA arbetar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i vårdteam med patientnära vård. Tre team är stationerade ute på avdelningen i nära anslutning till patienterna.

Akutkliniken består av:

  • Akutmottagning
  • Akutvårdsavdelning

Ledning

Bild på Erik Mϋssener

Erik Mϋssener

Verksamhetschef

010-104 36 17

070-339 66 11

e-post