Landstinget i Östergötland

Närsjukvården i östra Östergötland

Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ) ansvarar för huvuddelen av invånarnas akuta och vanliga behov av specialistvård i den östra länsdelen.

Inom närsjukvårdens finns specialistmottagningar, vårdavdelningar samt mobila team. I uppdraget ligger även forskning och utbildning.

Inom närsjukvårdens uppdrag ligger även att förbättra samverkan i länsdelen med kommunal hälso- och sjukvård, övrig specialiserad vård, primärvård och privata vårdgivare.  

NSÖ består av följande verksamheter:


Postadress
Närsjukvården i östra Östergötland
601 82 Norrköping

Besöksadress
Vrinnevisjukhuset
NSÖ stab, Oxeltorp (ingång 18)
601 82 Norrköping

E-postadress
narsjukvardeniostraostergotland@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Monica Hagman

Monica Hagman

Närsjukvårdsdirektör i östra Östergötland

010-104 20 23

e-post