Region Östergötland

Ungdomsmottagningen i Linköping

Ungdomsmottagningen vänder sig till unga i åldern 13-25 år och svarar på frågor om sex, den egna kroppen, preventivmedel och relationsproblem. Här arbetar bland annat barnmorskor och kuratorer, som även kan förmedla tid till gynekolog, läkare eller psykolog.

E-postadress: UngdomsmottagningNsc@regionostergotland.se

 

Ledning

Bild på Karin Halje

Karin Halje

Tillförordnad verksamhetschef

070-3017368

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se