Region Östergötland

Vårdcentralen Skärblacka

Bilden visar en vårdpersonal som pratar med ett litet barn på Vårdcentralen Skärblacka

Vårdcentralen Skärblacka är en mindre vårdcentral inom Närsjukvården i Finspång.

Vårdcentralen i Skärblacka, som ligger i centrala delarna av orten Skärblacka i Norrköping kommun, har cirka 7 500 listade patienter och 25 medarbetare.

Vårdcentralen Skärblacka har fått en utmärkelse i guld för att ha gjort den allra största förbättringen i Östergötland i den nationella patientenkäten hösten 2012.

Vid vårdcentralen finns förutom läkarmottagning, distriktssköterskemottagning och barnavårdscentral följande specialmottagningar:

  • Astma- och KOL-mottagning
  • Blodtrycksmottagning
  • Diabetesmottagning
  • Dietistmottagning
  • Hälsomottagning
  • Inkontinensmottagning
  • Medicinsk fotvård
  • Provtagning
  • Samtalsmottagning

Adress:
Stationsvägen 2, 617 32 Skärblacka

Ledning

Bild på Kristina Allert

Kristina Allert

Verksamhetschef

010-104 44 60

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se