Region Östergötland

Läkemedelsenheten

Läkemedelsenheten har ett övergripande ansvar för läkemedelsfrågor i Region Östergötland.

I uppdraget ingår bland annat att ge förskrivare, verksamhetschefer, tjänstemän och politiker strategiskt och administrativt stöd i läkemedelsfrågor. Läkemedelsenheten tar bland annat fram underlag för resursfördelning inom läkemedelsområdet, ansvarar för den totala läkemedelsförsörjningsprocessen, driver regionövergripande läkemedelsupphandlingar och stimulerar till uppföljningsarbete. Enheten är administrativt stöd till Läkemedelskommittén och har ett nära samarbete med Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning.

Läkemedelsenheten driver även lokalt kvalitetsarbete och medverkar i regionala och nationella samverkansprojekt på läkemedelsområdet.

Ledning

Bild på Ulrika Whiss

Ulrika Whiss

Enhetschef läkemedelsenheten

010-103 71 29

e-post

Bild på Lena Lundgren

Lena Lundgren

Hälso- och sjukvårdsdirektör

010-103 71 26

0703-22 71 21

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss