Landstinget i Östergötland

Enheten för kultur och kreativitet

Kultur och kreativitet är regionens enhet för planering och utveckling av kultur, natur- och friluftsliv.

Enheten ansvarar för att i dialog med kulturlivet, kommunerna och institutionerna ta fram en regional kulturplan. Planen är sedan styrdokument för verksamheten. Regionen har även regelbundna kontakter med nationella myndigheter inom kulturområdet så att statliga myndigheter vet vad som är på gång i Östergötland. Enheten ingår i olika nationella nätverk för att samverka med andra regioner och få inspiration från nationell nivå till det regionala utvecklingsarbetet.

Utgångspunkten för genomförandet av den regionala kulturpolitiken är den regionala kulturplanen och Regionalt utvecklingsprogram > 2030 för Östergötland. Enheten omfattar natur- och friluftsliv, scenkonst, konst och form, kulturarv och folkbildning.

 

Ledning

Bild på Anne Hederén

Anne Hederén

Enhetschef kultur och kreativitet

010-103 65 11

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss