Region Östergötland

Kontaktuppgifter enheten för forskningsstöd

Ann-Britt Wiréhn

Bild på Ann-Britt Wiréhn

Ann-Britt Wiréhn

Enhetschef Enheten för forskningsstöd

0706-50 57 45

e-post

Agneta Andersson

Bild på Agneta Andersson

Agneta Andersson

FoU-handledare FORSS

010-103 85 33

0730-91 79 85

e-post

Ebba Berglund

Bild på Ebba Berglund

Ebba Berglund

FoU-strateg

010-103 32 88

e-post

Lotta Didriksson Larsson

Bild på Lotta Didriksson Larsson

Lotta Didriksson Larsson

FoU-handläggare Forsknings-ALF

010-103 85 00

e-post

Lars Falk

Bild på Lars Falk

Lars Falk

FoU-handledare

010-103 85 07

073-091 78 83

e-post

Peter Garvin

Bild på Peter Garvin

Peter Garvin

FoU-handledare

010-103 97 71

0725-30 08 23

e-post

Yvonne Jonsson

Bild på Yvonne Jonsson

Yvonne Jonsson

FoU-handläggare

010-103 70 40

0703-81 99 70

e-post

Johan Lyth

Bild på Johan Lyth

Johan Lyth

FoU-handledare

010-103 87 83

0727-24 41 14

e-post

Anna-Lena Nylander

Bild på Anna-Lena Nylander

Anna-Lena Nylander

FoU-handläggare Stipendier och Från student till docent

010-103 12 70

e-post

Lena Näsström

Bild på Lena Näsström

Lena Näsström

FoU-handledare

010- 103 68 91

070-319 97 83

e-post

Janna Skagerström

Bild på Janna Skagerström

Janna Skagerström

FoU-handledare

010-103 68 92

070-320 63 84

e-post

Nahreen Tynngård

Bild på Nahreen Tynngård

Nahreen Tynngård

FoU-handledare

010-103 97 73

e-post

Lars Valter

Bild på Lars Valter

Lars Valter

FoU-handledare

010-103 71 98

073-094 76 34

e-post

Lisa Viktorsson

Bild på Lisa Viktorsson

Lisa Viktorsson

FoU-handledare

010-103-85 15

0727-00 85 15

e-post

Pia Yngman-Uhlin

Bild på Pia Yngman-Uhlin

Pia Yngman-Uhlin

FoU-handledare

010-103 85 03

070-32 88 535

e-post