Region Östergötland

Enheten för forskningsstöd

En forskare som sitter framför en dator

Enheten för forskningsstöd arbetar med att stärka och stödja forskningen i Region Östergötland.

Enheten arbetar strategiskt med att möjliggöra, synliggöra och nyttiggöra forskning, bland annat genom att erbjuda utbildningar och att handleda.

I enhetens ansvar ingår också att administrera och utveckla hanteringen av forskningsansökningar och forskningsmedel. Vid enheten för forskningsstöd finns kanslifunktionen för hanteringen av ALF-medel (ersättning från staten), FORSS (Forskningsrådet i sydöstra sjukvårdsregionen) och den regionfinansierade FoU-verksamheten.

Ledning

Bild på Ann-Britt Wiréhn

Ann-Britt Wiréhn

Enhetschef Enheten för forskningsstöd

0706-50 57 45

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss

  

Besöksadress 1:
Sankt Larsgatan 9D, Linköping

Besöksadress 2:
Sankt Larsgatan 49 B, Regionhuset, Linköping