Region Östergötland

Ledningsstab

Ledningsstaben arbetar med övergripande och långsiktiga lednings- och utvecklingsfrågor inom alla Region Östergötlands ansvarsområden.

Ledningsstaben har till uppgift att bereda och verkställa de beslut som fattas av regionfullmäktige, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Ledningsstaben samverkar också med andra samhällsaktörer, som nationella och regionala myndigheter, andra landsting och regioner, kommuner och olika intresseorganisationer.

Regiondirektören är chef för ledningsstaben, som har ett 100-tal medarbetare organiserade i följande enheter:

Postadress
Region Östergötland
581 91 Linköping

Ledning

Bild på Krister Björkegren

Krister Björkegren

Regiondirektör

010-103 70 58

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss