Region Östergötland

Kliniker i Region Östergötland

A
Akutkliniken i Linköping
Akutkliniken i Norrköping
Allergicentrum i Linköping
Anopiva i Linköping
Anopiva i Norrköping
Arbets- och miljömedicinska kliniken i Linköping
B
Barn- och ungdomskliniken i Norrköping
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping
Beroendekliniken i Norrköping
D
Dagkirurgin CKOC Linköping
Dagkirurgin CKOC Norrköping
E
Endokrinmedicinska kliniken i Linköping
F
Flyktingmedicinskt centrum
Fysiologiska kliniken i Linköping
Fysiologiska kliniken i Norrköping
G
Geriatriska kliniken i Norrköping
H
Habiliteringen i Linköping
Habiliteringen i östra Östergötland
Hand- och plastikkirurgiska kliniken i Linköping
Hematologiska kliniken i Linköping
H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus  
Hudkliniken i Östergötland
I
Infektionskliniken i Östergötland
K
Kardiologiska kliniken i Linköping
Kardiologiska kliniken i Norrköping
Kirurgiska kliniken i Linköping
Kirurgiska kliniken i Norrköping
Klinisk farmakologi
Klinisk genetik
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Klinisk kemi
Klinisk mikrobiologi
Klinisk patologi
Kvinnokliniken i Linköping
Kvinnokliniken i Norrköping
Käkkliniken i Linköping
L
LAH i Linköping
LAH i Norrköping
Lungmedicinska kliniken i Linköping
M
Mag- tarmmedicinska kliniken i Linköping
Medicinkliniken i Norrköping
Medicinska och geriatriska akutkliniken i Linköping
Medicinska specialistkliniken i Motala
N
Neurofysiologiska kliniken i Linköping
Neurokirurgiska kliniken i Linköping
Neurologiska kliniken i Linköping
Njurmedicinska kliniken i Linköping
Närsjukvårdskliniken i Finspång
O
Onkologiska kliniken i Linköping
Ortopediska kliniken i Linköping
Ortopediska kliniken i Norrköping
P
Palliativt kompetenscentrum
Psykiatri- och habiliteringsenheten i väster
Psykiatriska kliniken i Linköping
Psykiatriska kliniken i Norrköping
R
Rehab Finspång
Rehab Väst
Rehab Öst
Rehabenheten HMC
Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Linköping
Reumatologiska kliniken i Östergötland
Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena
Röntgenkliniken i Linköping
Röntgenkliniken i Motala
Röntgenkliniken i Norrköping
Rörelse och hälsa i Linköping
S
Smärt- och rehabiliteringscentrum
T
Thorax-kärlkliniken i Östergötland
U
Unga vuxna - samtalsmottagning i Linköping
Urologiska kliniken i Östergötland
Ö
Ögonkliniken i Linköping och Motala
Ögonkliniken i Norrköping
Öron-, näs- och halskliniken i Östergötland