Landstinget i Östergötland

Katastrofmedicinskt centrum

Katastrofövning

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping är en expertenhet med anställda från många discipliner.

Medarbetarna arbetar med, forskar och undervisar inom bland annat traumatologi, katastrofmedicinsk ledning, triage, prioritering och värdering av katastrofmedicinsk beredskap.

Enkelt uttryckt handlar det om hur man mest effektivt hanterar akuta situationer med bristande vårdresurser, till exempel vid stora trafikolyckor eller naturkatastrofer. De verksamheter som bedrivs har alla syftet att på ett mätbart sätt och med ett tydligt patientperspektiv, skapa ny kunskap inom katastrofmedicin

KMC:s uppdragsgivare är huvudsakligen Linköpings universitet, Region Östergötland, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och utbildningsenheter nationellt och internationellt.

Ett av fyra nationella expertcentrum

Katastrofmedicinskt centrum är sedan 2001 ett av Socialstyrelsens fyra kunskapscentrum för katastrofmedicin i Sverige. Det innebär att KMC är utsett till expertorgan åt Socialstyrelsen och vid sidan om forskning, utvecklingsarbete och omvärldsanalyser även bidrar till att stärka den svenska hälso- och sjukvårdens beredskap inför allvarliga händelser.

Utvecklar internationella träningsverktyg

Några exempel på verktyg som utvecklats vid centrumet och idag används i många olika länder är Emergo Train System (ETS) och Prehospital sjukvårdsledning (PS). Läs  mer om dem under forskningsingången, se länk i högerspalten.

Utbildar personal från hela världen

KMC bedriver utbildningar av lokal, regional, nationell och internationell karaktär och inom grundutbildning för läkarstudenter och sjuksköterskestudenter. Dessutom ingår KMC som partner och koordinator i European Master programmet i katastrofmedicin samt tidigare i EU projektet Interactive Simulation Exercise for Emergencies

KMC bedriver utbildningar av lokal, regional, nationell och internationell karaktär och utbildar även framtida läkare och sjuksköterskor. Verksamheten är förlagd till skräddarsydda lokaler nära Linköping universitets campus. Här finns datorsal, aula och grupp- och mötesrum att hyra för intresserade.

Ansvarar för kris- och katastrofberedskap

Katastrofmedicinskt centrum i Östergötland (KMC) ansvarar för kris och katastrofberedskap inom på regional nivå i Östergötland. Det innefattar bland annat upprättande, verifiering och revidering av fungerande kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Östergötland. Vi erbjuder regionens medarbetare utbildning för att kunna utföra uppdraget och ansvarar för organisation, lokaler och utrustning för särskild sjukvårdsledning på regional nivå. Slutligen genomför KMC uppföljningar och utvärderingar av insatser som genomförts.

 

Besöksadress 
Johannes Magnus väg 11
583 30 Linköping

Postadress
Katastrofmedicinskt centrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

E-postadress
KMC@regionostergotland.se

 

Ledning

Bild på Jan Johansson

Jan Johansson

Produktionsenhetschef, Katastrofmedicinskt centrum

010-103 62 37

e-post

Andra webbplatser

Kartmarkör: Hitta till oss

Karta
Johannes Magnus väg 11
583 30 Linköping