Region Östergötland

Infektionskliniken i Östergötland

Vårdpersonal med munskydd

Infektionskliniken i Östergötland har ett länsövergripande ansvar för infektionssjukvård, det vill säga att utreda och behandla patienter med misstänkt eller konstaterad infektion som kräver specialistvård och vid behov isolera smittsamma patienter för att förhindra smittspridning.

Mottagningsverksamhet och vårdplatser finns både i Linköping och i Norrköping och på Lasarettet i Motala finns konsultverksamhet. Sammanlagt har kliniken cirka 150 medarbetare med specialkunnande i infektionssjukvård; undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, kuratorer, läkarsekreterare, vårdadministratörer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Klinikens specialiteter är organiserade i ett antal enheter:

  • Infektionsmottagning, Universitetssjukhuset i Linköping
  • Infektionsmottagning, Vrinnevisjukhuset i Norrköping
  • Infektionsavdelning 44, Universitetssjukhuset i Linköping
  • Infektionsavdelning 20, Vrinnevisjukhuset i Norrköping
  • Tuberkulosmottagning, Vrinnevisjukhuset i Norrköping
  • Tuberkulosmottagning, Universitetssjukhuset i Linköping
  • Vaccinationsmottagning, Universitetssjukhuset i Linköping
  • Sprututbytesverksamhet
  • Högisoleringsenhet

Högisoleringsenheten

Högisoleringsenheten, som är inbyggd i vårdavdelningen, är en kunskapsresurs för vården av patienter med "HögSmittsamma Allvarliga Infektioner" (HSAI) tillexempel blödarfebrar typ Ebola. Enheten har ett uppdrag att vårda patienter, sprida information och vara en kunskapsresurs vid vård av patienter på andra sjukhus.

Vid infektionskliniken bedrivs forskning inom ett antal områden, bland annat fästingspridda sjukdomar, tuberkulos, immunbrist och antibiotikaresistens.

Ledning

Bild på Carola Skogwik

Carola Skogwik

Verksamhetschef

010-104 06 76

072-511 66 10

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se