Region Östergötland

Hjärt- och medicincentrum

Hjärt- och medicincentrum (HMC) i Östergötland bedriver hälso- och sjukvård inom områdena hjärt- och kärlsjukdomar och specialistmedicin.

HMC har i uppdrag att utveckla sjukvården inom dessa områden och tillsammans med Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, verka för kunskapsspridning samt bedriva utbildning och forskning. HMC ska utgöra ett kompetenscentrum för de sjukdomsområden de ansvarar för. 

HMC består av följande kliniker/enheter:


Adress
Hjärt- och medicincentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

E-postadress
hjartochmedicincentrum@regionostergotland.se

Ledning

Bild på Stefan Franzén

Stefan Franzén

Produktionsenhetschef, Hjärt- och medicincentrum

010-103 48 87

0722-21 99 13

e-post