Region Östergötland

Röntgenkliniken i Motala

Bilden visar en patient som ska röntgas

Röntgenkliniken i Motala är en av länets tre röntgenkliniker.

Röntgenkliniken Motala

Röntgenkliniken i Motala utför huvudsakligen röntgen av skelett och lungor, datortomografi, ultraljud, koloskopi samt MR-undersökningar.

Vissa av länets samlade mammografiundersökningar utförs vid screeningenheten i Motala.

Tidigare röntgenverksamheten i Mjölby är flyttad till Motala från och med 25 februari 2016.

Ledning

Bild på Morten Hansen

Morten Hansen

Verksamhetschef Röntgenkliniken i Motala

010-104 72 34

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se