Region Östergötland

Klinisk patologi

Bilden visar en laboratoriemiljö

Klinisk patologi är en enhet som utför diagnostik inom histopatologi och cytologi, det vill säga i huvudsak cancerdiagnostisering.

Laboratoriet för klinisk patologi finns på Universitetssjukhuset i Linköping. Här finns också en punktionsmottagning som drivs i samarbete mellan olika kliniker. Bårhus finns i både Linköping och Norrköping, men obduktioner utförs enbart på Universitetssjukhuset i Linköping.

Sedan 2011 har enheten genomfört en omfattande digitalisering av den patologiska verksamheten. Det innebär bland annat att alla tunna vävnadssnitt i dag avbildas med en digital mikroskopscanner, där bilden sedan kan granskas på skärm. Det ger en effektivare provhantering med högre kvalitet. I samarbete med CMIV, Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och det Linköpingsbaserade bolaget Sectra undersöker och utvecklar enheten också digitala verktyg och applikationer för bildanalys.

Inom cancerdiagnostiken använder klinisk patologi avancerad teknik, så kallad Next Generation Sequencing (NGS), som gör det möjligt att undersöka ett stort antal gener i ett enskilt tumörprov. Det kan ge vägledning vid valet av behandling.

Inom klinisk patologi finns cirka 100 medarbetare, bland annat patologer, cytodiagnostiker, biomedicinska analytiker, biologer, laboratoriebiträden, sekreterare och obduktionstekniker.

Inom klinisk patologi ingår att:

  • undersöka olika förändringar i organ eller biopsier

  • med hjälp av mikroskop och specialanalyser karaktärisera godartade och elakartade tumörer eller inflammatoriska förändringar i till exempel bröst, livmoder, prostata, blindtarm och hud

  • bedöma gynekologiska cellprover för att hitta förstadier till cancer, i huvudsak från screening vid hälsokontroller

  • diagnostisera andra cellprover från till exempel lunga, bukhåla och urinblåsa

  • utföra och diagnostisera punktioner av knutor på olika ställen i kroppen som exempelvis bröst och därefter ställa diagnos på cellmaterialet

  • I tumörmaterial analysera förekomsten av genetiska förändringar vilket möjliggör förbättrad och mer individualiserad cancerbehandling

  • utföra kliniska obduktioner och bårhusverksamhet

Ledning

Bild på Martin Hallbeck

Martin Hallbeck

verksamhetschef

010-103 15 06

e-post