Region Östergötland

Klinisk kemi

Bilden visar ett lab med personal som jobbar

Klinisk kemi utför provtagning och laboratorieanalyser på sjukhusen i Linköping, Motala och Norrköping och vid de flesta vårdcentralerna i Östergötland.

Klinisk kemi är en ackrediterad länsövergripande och vårdintegrerad laboratoriespecialitet. Analyssvaren ligger sedan till grund för mycket av den vård som ges till patienterna inom länets kliniker.

Även utbildning och konsultationer kring laboratoriediagnostik och kvalitetssäkring tillhandahålls vården.

Klinisk kemi analyserar prover för många förekommande behov, det vanligaste analyspaketet är blodstatus. För övrigt är det allmänkemi för exempelvis njur- och lever-funktion, hjärtskademarkörer, proteiner, hormoner, blodgaser, koagulation och dessutom flera specialanalyser som efterfrågas.

Klinisk kemi tar inte bara emot prover från Östergötland för analys utan också många prover från Kalmar och Jönköpings län. Vissa specialanalyser såsom salivkortisol analyseras i flera stora studier. Sammanlagt utför Klinisk kemi närmare 5 miljoner analyser per år.

Specialområden inom verksamheten är analyser för pollenprognoser till hela landet, speciallaboratorium på högisoleringsenheten och patientnära analysverksamhet (PNA verksamhet).

Klinisk kemi bedriver även omfattande och framgångsrik forskning inom verksamhetsområdet. Klinisk kemi ansvarar dessutom för antikoagulantia-mottagningarna (AK-mottagningarna) i Linköping, Motala och Finspång (drivs av Närsjukvården i Finspång under avtal med Klinisk kemi).

Sammanlagt har klinisk kemi cirka 250 medarbetare.

Ledning

Bild på Hanna Kälvegren

Hanna Kälvegren

verksamhetschef

072-519 13 20

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

1177.se