Landstinget i Östergötland

Klinisk farmakologi

Bilden visar två medarbetare på klinisk farmakologi

Klinisk farmakologi är en klinik som arbetar för en rationell, patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom hälso- och sjukvården.

Kliniken är en del av den laboratoriemedicinska verksamheten inom Diagnostikcentrum.

Inom vår klinik finns ett tjugotal anställda som apotekare, läkare, sjuksköterskor, kemister och biomedicinsk analytiker.

I arbetet ingår bland annat:

  • Rådgivning och information till sjukvården om läkemedelsanvändning
  • Stöd till Läkemedelskommittén med exempelvis läkemedelsvärderingar
  • Farmaceutiskt stöd till utveckling och förvaltning av läkemedelsrelaterade delar av patientjournalen.
  • Arbete i projekt för att göra läkemedelsanvändningen mer rationell
  • Service för TDM (Therapeutic Drug Monitoring) det vill säga terapistyrning och individuell dosering via koncentrationsmätningar av läkemedel för att ge underlag för individuell dosering, förklara förgiftningssymtom, utreda hur läkemedel påverkar varandra (läkemedelsinteraktioner) eller bedöma följsamhet till ordinerad behandling.

Inom kliniken finns Läkemedelsverkets regionala biverkningsfunktion, vars uppgift är att sprida information om biverkningar och andra oönskade effekter av läkemedelsbehandling och därmed bidra till att förebygga biverkningar av läkemedel.

Vid klinisk farmakologi finns även en klinisk prövningsenhet med GCP-utbildade forskningssjuksköterskor.
Kontakta Anders Helldén vid intresse att förlägga studie vid vår prövningsenhet.

Besöksadress:
Klinisk farmakologi
(Ingång 68)
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Ledning

Bild på Ylva Böttiger

Ylva Böttiger

verksamhetschef

013-28 68 16

0739-85 25 56

e-post