Region Östergötland

Verksamhetsutveckling vård och hälsa

Verksamhetsutveckling vård och hälsa är Region Östergötlands övergripande kunskaps- och kompetensstöd inom verksamhetsutveckling och folkhälsa.

Verksamhetsområdet bidrar till Region Östergötlands arbete med folkhälsa och verksamhetsutveckling genom:

  • kunskap inom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
  • kunskap om hur samhälls-, miljö- och individfaktorer påverkar invånarnas hälsa och bidrar till en mer jämlik hälsa och en hållbar regionutveckling
  • initiering/utveckling och förvaltning av modeller, metoder och verktyg inom verksamhetsutvecklingsområdet

Verksamhetsutveckling vård och hälsa omvärldsbevakar inom verksamhetsutveckling och folkhälsa och initierar, i diskussion med uppdragsgivare, såväl utveckling av nya modeller, metoder och verktyg som utvärdering av befintliga för utfasning.

Ledning

Bild på Maria Elgstrand

Maria Elgstrand

Verksamhetschef

010-103 06 49

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss

Karta
Gasverksgränd 2
582 22 Linköping