Landstinget i Östergötland

Regionarkivet

Bilden visar en landstingsanställd som letar i arkivet

Regionarkivet är central arkivfunktion för Region Östergötland. Här förvaras arkiv från hela Region Östergötland och här finns specialkompetensen för dokumentstrategiska frågor samlad.

Regionarkivet ansvarar för:

  • strategiska arkivfrågor
  • tillsyn över arkiven i Region Östergötlands alla enheter
  • att ta emot och besvara arkivförfrågningar från allmänheten och från Region Östergötlands verksamheter
  • rådgivning och utbildning inom arkiv- och dokumenthantering
  • de centrala arkivdepåerna.

Vi arbetar för god offentlighetsstruktur och rätt dokumenthantering i Region Östergötland samt ansvarar för dess centrala arkiv.

Kontakta oss gärna om du söker handlingar från någon av Region Östergötlands verksamheter eller om du vill ha information om våra arkiveringsregler.

Om du önskar kopior av journalhandlingar från en aktuell vårdkontakt eller en kontakt efter 2008 ska du vända dig direkt till den vårdenhet som du önskar kopior ifrån. Är du osäker på vilken vårdenhet du har besökt eller om det gäller äldre journalhandlingar eller handlingar från en verksamhet som har upphört kan du vända dig till Regionarkivet.

Arkivexpeditionen

Tel: 010-103  71 75
Telefontider: 8.00 - 12.00
E-post: regionarkivet@regionostergotland.se

Postadress: Regionarkivet 581 85 Linköping

Kontakt

Bild på Regionarkivet

Regionarkivet

Arkivexpedition

010-103 71 75

e-post

Bild på Gullvor Elf

Gullvor Elf

Enhetschef

010-103 05 33

e-post

Dokument

Kartmarkör: Hitta till oss

Roxtorpsgatan 9
582 73 Linköping

Roxtorpsgatan trafikeras av buss 10 som avgår från Resecentrum