Region Östergötland

Clinicum Östergötland– centrum för färdighetsträning och simuleringClinicum Östergötland är Region Östergötlands medicinska simulerings- och utbildningsenhet som en del av Centrum för verksamhetsstöd och utveckling.

På Clinicum Östergötland tränar Region Östergötlands medarbetare vanliga och ovanliga medicinska situationer och utvecklar sina praktiska och teoretiska färdigheter genom träning i team och enskild färdighetsträning. Flera studier visar att simulering skapar handlingsberedskap inför kritiska situationer och bidrar till ökat patientsäkerhet inom vården. Därför fokusera vi på medarbetarnas professionella kompetens, förmåga till samarbete och kommunikation och följsamhet till Region Östergötlands etablerade rutiner. Här tränar vi även kommunikationsmetoder, användandet av nya mätinstrument inom vården (till exempel NEWS 2) och praktiskt arbete i team. Träning sker i så verklighetsnära miljö som möjligt.

Clinicum Östergötland ger stöd till vårdande verksamheter genom kompetens- och metodstöd i utveckling och genomförande av simuleringsövningar och utbildningsprogram och tillhandahåller etablerade kurser för interna och externa deltagare på lokal, nationell och internationell nivå. Utvärdering och återkoppling grundas på evidensbaserad forskning, och lärs ut i samband med grundläggande instruktörsutbildningar och individuell utveckling för etablerade instruktörer.

Våra utbildare har mångårig klinisk erfarenhet kopplad till pedagogisk förmåga, och delar oftast instruktörstjänsten med klinisk tjänstgöring.

Inom Centrum för verksamhetsstöd och utveckling samarbetar vi tätt med flera enheter rörande patientsäkerhet och vårdutveckling som Verksamhetsutveckling vård och hälsa, Patientnämnden och Vårdhygien Östergötland. Clinicum Östergötland har tätt samarbete med enheten Test och innovation där nya metoder och verktyg för vården utvecklas och testas, och gemensamt med vårdande enheterna är vi aktiva i utveckling, testning, simulering och lärande av nya arbetssätt.

I Östergötland har vi ett nära samarbete med andra enheter där praktisk utbildning bedrivs såsom Clinicum Hälsouniversitet och Katastrofmedicinsk Centrum.

Nationellt är vi aktiva i utveckling av och forskning inom medicinsk simulering genom vår medverkan i nationella föreningen för medicinsk simulering KlinSim. Nationellt samverkar vi med Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma RST, ATLS® Sverige och flera specialistföreningar. Internationellt samarbetar vi med European Resuscitation Council ERC, Advanced Life Support Group Manchester ALSG® och flera simulerings- och utbildningscentra inom och utanför Europa.

Kontaktinformation:
E-post: clinicum@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 73 75

Ledning

Bild på Martin Schilling

Martin Schilling

Verksamhetschef, ST-kansliet

010-103 62 42

e-post

Kartmarkör: Hitta till oss

Karta
Ingång 50, plan 12
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping