Region Östergötland

Centrum för verksamhetsstöd och utveckling

Centrum för verksamhetsstöd och utveckling, CVU, levererar tjänster inom HR, ekonomi, arkivverksamhet, regional biblioteksverksamhet, vårdnära verksamhetsutveckling, folkhälsa, medicinsk teknik och IT, facility management, bygg och upphandling.

Centrum för verksamhetsstöd och utveckling har sin verksamhet i Linköping, Norrköping och Motala och sysselsätter runt 1100 personer.

Postadress
Region Östergötland
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
581 85 Linköping