Region Östergötland

Kirurgiska kliniken i Norrköping

Titthålsoperation i buk

Kirurgiska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping behandlar patienter med sjukdomar och skador som kräver kirurgiska ingrepp eller vård.

Verksamheten är inriktad på sjukdomar i mag-tarmkanalen, kroppens hormonsystem, hud, bukvägg samt allvarliga skador. Kliniken bedriver både akut och planerad verksamhet.

En specialitet vid kirurgiska kliniken på Vrinnevisjukhuset är behandling av obesitas, sjuklig fetma. Det sker genom en operation som huvudsakligen utförs genom titthålskirurgi. Kliniken bedriver också forskning inom obesitas-kirurgi.

Matstrupslab på kirurgiska kliniken är ett av Europas modernaste och är utrustat med den senaste tekniken för att fastställa och behandla störningar i matstrupens funktion. Med tryckmätning (manometri) utreds eventuell förekomst av diafragmabråck och hur matstrupen fungerar vid sväljning.

Alla planerade operationer av tjocktarmscancer i Östergötland utförs på kliniken, och titthålskirurgin ökar även här.

På kirurgiska kliniken finns två vårdavdelningar med vardera 28 platser, en med inriktning mot kolorektal- och akut allmänkirurgi och en med inriktning mot övre bukkirurgi och urologi.

Vi har även en fem-dygns vårdavdelning med åtta vårdplatser, där patienten vårdas övernatten efter operation.

Kirurgkliniken på Vrinnevisjukhuset består av:

  • Kirurgmottagning
  • Matstrupslab
  • Vårdavdelning 11 - kolorektal- och akut allmänkirurgi
  • Vårdavdelning 12 - övre bukkirurgi och urologi
  • Vårdavdelning 10- dygnskirurgi

Ledning

Bild på Lars Lönn

Lars Lönn

Verksamhetschef

010-104 32 33

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se