Landstinget i Östergötland

Kirurgiska kliniken i Linköping

Kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping är regionklinik för Sydöstra sjukvårdsregionen som utgörs av Region Östergötland, Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar.

I Linköping bedrivs högspecialiserad kirurgisk vård för cancer i matstrupe, magsäck, lever, gallgångar, gallblåsa, bukspottkörtel, binjure och ändtarm samt för inflammatorisk tarmsjukdom.

På kirurgiska klinikens bröstenhet är all bröstcancerkirurgi i Region Östergötland samlad, där vi arbetar klinikövergripande med radiologiska, patologiska och onkologiska klinikerna. Majoriteten av all bröstkirurgi utförs polikliniskt.

Patienter på kirurgiska kliniken omhändertas enligt konceptet Acute Care Surgery som innebär att vi skiljer på de patienter som inkommer akut och de patienter som inkommer planerat, där klinikens medarbetare inom processen för akutkirurgi och trauma är specialiserade på de patienter som behöver akut kirurgisk vård. 

Kirurgiska kliniken har ett nära samarbete med Linköpings Universitet och kliniken har ambitionen att vara ett kirurgiskt kunskapscentrum i Sydöstra sjukvårdsregionen. Detta lever vi upp till exempelvis genom föreläsningar, seminarier och handledning av studenter vid universitetets medicinska fakultet och vid kurser för ST-läkare, bakjourskurser, kurser för subspecialistutbildningar och genom att arrangera kirurgiska möten på lokal, regional och nationell nivå. 

Kliniken bedriver forskning på nationell och internationell nivå, exempelvis inom områden som cancer i lever, bukspottkörtel, tjocktarm, ändtarm, binjure, sköldkörtel, bisköldkörtlar, inflammatorisk tarmsjukdom och tarmfistlar.

Kirurgiska kliniken i Linköping består av:

 • Kirurgiska mottagningen:
  • Allmänkirurgiska mottagningen
  • Barnkirurgiska mottagningen
  • Endokrinkirurgiska mottagningen
  • Kolorektalkirurgiska mottagningen
  • Mottagningen för övre abdominell kirurgi
  • Stomimottagningen
 • Bröstenheten
 • Avdelning B91, kirurgi – för planerad kirurgisk vård
 • Avdelning B93, KAVA – för akut kirurgisk vård
 • Sekretariatet

Ledning

Bild på Bärbel Jung

Bärbel Jung

Verksamhetschef

010-103 92 05

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se