Landstinget i Östergötland

Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård

Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC), bedriver länsövergripande sjukvård i Linköping, Norrköping och Finspång samt regionsjukvård för sydöstra sjukvårdsregionen. I uppdraget ligger även forskning och utbildning.

Inom centrumet bedrivs ortopedisk verksamhet, behandling av cancersjukdomar, andningsorganens sjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, godartade blodsjukdomar och godartade urologiska sjukdomar. Behandling sker även av övriga sjukdomar/tillstånd inom specialiteterna ortopedi, kirurgi, urologi, lungmedicin, hematologi, onkologi och gynekologisk onkologi. I centrumet ingår också avdelningen för radiofysik som har ansvar för strålskydd inom Region Östergötland.

CKOC består av följande verksamheter:


Adress
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Ledning

Bild på Ann Josefsson

Ann Josefsson

Produktionsenhetschef, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård

010-103 31 82

e-post