Region Östergötland

H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus

Vårdpersonal undersöker ett litet barn som sitter i mammans knä

Barn- och ungdomssjukhuset vid Universitetssjukhuset i Linköping och Motala bedriver högspecialiserad sjukvård för barn och ungdomar upp till 18 år inom de flesta sjukdomsgrupper.

Kliniken tar emot barn från centrala och västra Östergötland för specialistvård och ger högspecialiserad vård till patienter från hela Region Östergötland, Jönköpings och Kalmar läns landsting. Enheten för Pediatrisk Neuro-Urologi och Tarmstörning vårdar även patienter från hela landet.

Vanliga sjukdomstillstånd hos patienterna vid barn- och ungdomssjukhuset är infektionssjukdomar, allergier, luftvägssjukdomar, diabetes, hjärtsjukdomar, neurologiska sjukdomar och olika cancersjukdomar. Svårt sjuka barn kan genom barn- och ungdomssjukhuset få vård i hemmet i stället för på sjukhuset via så kallad lasarettsansluten hemsjukvård, LAH.

Barn- och ungdomssjukhuset driver både planerad och akut vård och har en särskild barnakut för barn med akuta, svåra sjukdomar och skador. Avancerad intensivvård finns för tidigt födda barn, även extremt tidigt födda, samt sjuka nyfödda barn.

Kliniken vårdar också barn från andra kliniker som är i behov av kirurgiska ingrepp inom ortopedi, ryggkirurgi, hand- och plastikkirurgi, öron samt barnkirurgi. Vanliga diagnoser är läpp-käk-gomspalt, handmissbildningar, skolios och akuta skador. Vid kliniken finns både lekterapi och skola för barn.

Kliniken driver nationellt och internationellt uppmärksammad klinisk forskning inom pediatrik. Framstående forskningsprojekt drivs bland annat inom diabetes, allergi och neonatologi.

Slutenvård:
Barn- och ungdomssjukhuset har en barnkirurgisk vårdavdelning med 15 vårdplatser, en barnavdelning för onkologi, neurokirurgi och diabetes med 8 vårdplatser, en
barnmedicinsk akutvårdsavdelning med 9 platser och en neonatalavdelning med 8
intensivvårdsplatser och 7 familjevårdsplatser.

Öppenvård:
På universitetssjukhuset i Linköping och på Lasarettet i Motala finns öppenvårdsenheter, här bedrivs specialistmottagningar med olika inriktningar och yrkeskategorier. Hit hör t ex barn-LAH och dagvård.

H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus består av:

 • Barnakuten
 • Barnavdelning för onkologi neurokirurgi och diabetes (BOND)
 • Barndagvård medicin
 • Barndagvård onkologi
 • Barn-LAH
 • Barnkirurgisk avdelning
 • Barnmedicinsk akutavdelning
 • Barn och ungdomskliniken i Motala
 • Barnmottagningen i Linköping
 • Dietister
 • Kurator och psykolog
 • Lekterapi
 • Neonatal intensivvårdsavdelning
 • Enheten för Pediatrisk Neuro-Urologi och Tarmstörningar (PNUT)
 • Sjukgymnastik
 • Sjukhusskola


Adress

H.K.H.Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

E-post
BarnUsBkc@regionostergotland.se
Patienter och personer med frågeställningar kopplat till vård hänvisas till 1177.se.
Se länk i högerkolumnen.

Ledning

Bild på Catrin Furuhjelm

Catrin Furuhjelm

Verksamhetschef

010-103 13 24

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se