Verksamheter och organisation

Region Östergötlands verksamheter är organiserade i olika enheter. Fem av enheterna ansvarar för den specialiserade vården, som är länsövergripande.

Den specialiserade vården ges vid de tre sjukhusen i Östergötland: Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala. Fyra av enheterna ansvarar för närsjukvården i respektive länsdel som omfattar både öppenvård, specialistsjukvård, sjukhusvård och akut vård.

De regiondrivna vårdcentralerna, förutom Finspång och Skärblacka, är samlade i Primärvårdscentrum.

Folktandvården har ett 40-tal kliniker för allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård i Östergötland. Utöver de verksamheter som arbetar med vård finns Centrum för verksamhetsstöd och utveckling, som ger stöd åt och utvecklar regionens samlade verksamhet samt Katastrofmedicinskt centrum. Region Östergötland deltar också i ett antal samverkansorganisationer och är huvudman för Lunnevads folkhögskola och Naturbruksgymnasiet.

 Organisationsskiss-2017

Region Östergötlands verksamheter är organiserade i olika enheter. Fem av enheterna ansvarar för den specialiserade vården, som är länsövergripande.

Den specialiserade vården ges vid de tre sjukhusen i Östergötland: Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala. Fyra av enheterna ansvarar för närsjukvården i respektive länsdel som omfattar både öppenvård, specialistsjukvård, sjukhusvård och akut vård. Regionens cirka 40 vårdcentraler är samlade i Primärvårdscentrum.

Folktandvården har ett 40-tal kliniker för allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård i Östergötland. Utöver de verksamheter som arbetar med vård finns Centrum för verksamhetsstöd och utveckling, som ger stöd åt och utvecklar regionens samlade verksamhet samt Katastrofmedicinskt centrum. Region Östergötland deltar också i ett antal samverkansorganisationer och är huvudman för Lunnevads folkhögskola och Naturbruksgymnasiet.

 Organisationsskiss-2017

Region Östergötlands verksamheter är organiserade i olika enheter. Fem av enheterna ansvarar för den specialiserade vården, som är länsövergripande.

Region Östergötlands verksamheter är organiserade i olika enheter. Fem av enheterna ansvarar för den specialiserade vården, som är länsövergripande.Den specialiserade vården ges vid de tre sjukhusen i Östergötland: Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala. Fyra av enheterna ansvarar för närsjukvården i respektive länsdel som omfattar både öppenvård, specialistsjukvård, sjukhusvård och akut vård. Regionens cirka 40 vårdcentraler är samlade i Primärvårdscentrum.

Folktandvården har ett 40-tal kliniker för allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård i Östergötland. Utöver de verksamheter som arbetar med vård finns Centrum för verksamhetsstöd och utveckling, som ger stöd åt och utvecklar regionens samlade verksamhet samt Katastrofmedicinskt centrum. Region Östergötland deltar också i ett antal samverkansorganisationer och är huvudman för Lunnevads folkhögskola och Naturbruksgymnasiet

Regiondirektör

------------------------------------------------------