Verksamheter och organisation

Region Östergötlands största uppdrag är hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regionen har en samlad organisation för hälso- och sjukvården med specialiserade centrum som ansvarar för vården i hela länet. Region Östergötland leder och organiserar det regionala utvecklingsarbetet och är regional kollektivtrafikmyndighet.

Vårdcentralerna som Region Östergötland driver är samlade i Primärvårdscentrum. De har ett omfattande uppdrag och är tillsammans med 1177 Vårdguiden ofta den första ingången till vården.

Tre närsjukvårdsenheter, som omfattar både öppenvård, specialistsjukvård, sjukhusvård och akut vård, ansvarar för närsjukvården i respektive länsdel. Den specialiserade vården ges vid de tre sjukhusen i Östergötland: Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala.

Folktandvården har ett 40-tal kliniker för allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård.

Region Östergötland ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken i länet via AB Östgötatrafiken som ansvarar för den dagliga driften.

Det centrala Regionledningskontoret samlar funktioner för övergripande och långsiktiga lednings- och utvecklingsfrågor samt verksamhetsstöd.

Region Östergötland deltar i ett antal samverkansorganisationer och är huvudman för Lunnevads folkhögskola och Naturbruksgymnasiet.

Tjänstemannaorganisation

Region Östergötlands största uppdrag är hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regionen har en samlad organisation för hälso- och sjukvården med specialiserade centrum som ansvarar för vården i hela länet. Region Östergötland leder och organiserar det regionala utvecklingsarbetet och är regional kollektivtrafikmyndighet.

Vårdcentralerna som Region Östergötland driver är samlade i Primärvårdscentrum. Vårdcentralerna har omfattande uppdrag och är tillsammans med 1177 Vårdguiden ofta den första ingången till vården.
Tre närsjukvårdsenheter ansvarar för närsjukvården i respektive länsdel som omfattar både öppenvård, specialistsjukvård, sjukhusvård och akut vård. Den specialiserade vården ges vid de tre sjukhusen i Östergötland: Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala.
Folktandvården har ett 40-tal kliniker för allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård i Östergötland.
Region Östergötland ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken i länet. AB Östgötatrafiken som ägs av Region Östergötland har ansvaret att sköta den dagliga driften.
De regionala utvecklingsfrågorna i länet är också ett av Region Östergötlands ansvarsområden. Regionutveckling är en funktion inom Regionutvecklingskontoret.
Det centrala Regionledningskontoret samlar funktioner för övergripande och långsiktiga lednings- och utvecklingsfrågor samt verksamhetsstöd.
Region Östergötland deltar i ett antal samverkansorganisationer och är huvudman för Lunnevads folkhögskola och Naturbruksgymnasiet.

Klicka för större bild:Region Östergötlands organisation

Region Östergötlands största uppdrag är hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regionen har en samlad organisation för hälso- och sjukvården med specialiserade centrum som ansvarar för vården i hela länet. Region Östergötland leder och organiserar det regionala utvecklingsarbetet och är regional kollektivtrafikmyndighet.

Vårdcentralerna som Region Östergötland driver är samlade i Primärvårdscentrum. Vårdcentralerna har omfattande uppdrag och är tillsammans med 1177 Vårdguiden ofta den första ingången till vården.
Tre närsjukvårdsenheter ansvarar för närsjukvården i respektive länsdel som omfattar både öppenvård, specialistsjukvård, sjukhusvård och akut vård. Den specialiserade vården ges vid de tre sjukhusen i Östergötland: Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala.
Folktandvården har ett 40-tal kliniker för allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård i Östergötland.
Region Östergötland ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken i länet. AB Östgötatrafiken som ägs av Region Östergötland har ansvaret att sköta den dagliga driften.
De regionala utvecklingsfrågorna i länet är också ett av Region Östergötlands ansvarsområden. Regionutveckling är en funktion inom Regionutvecklingskontoret.
Det centrala Regionledningskontoret samlar funktioner för övergripande och långsiktiga lednings- och utvecklingsfrågor samt verksamhetsstöd.
Region Östergötland deltar i ett antal samverkansorganisationer och är huvudman för Lunnevads folkhögskola och Naturbruksgymnasiet.

Klicka för större bild:Region Östergötlands organisation