Region Östergötland

Avancerad kirurgi vid förlossningsskador

Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping (US), driver sedan många år avancerad kirurgi för kvinnor som drabbats av skador i underlivet vid förlossning.

Region Östergötland är en förebild när det gäller vård vid förlossningsskador. Sveriges första bäckensmärtenhet startade på Universitetssjukhuset i Linköping 2017.

Nationellt uppdrag

2021 tilldelades Universitetssjukhuset i Linköping, som en av två nationella högspecialiserade enheter, uppdraget att utföra avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning.

För Universitetssjukhuset innebär det nationella högspecialiserade uppdraget nya möjligheter att bedriva forskning, utveckling och utbildning inom området, i samverkan med Linköpings universitet.

Patienter från hela Sverige

Kvinnokliniken och bäckenfunktionsenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping tar emot patienter från hela Sverige. Här opereras varje år hundratals kvinnor som drabbats av skador vid sin förlossning. Vården är multidisciplinär där bland annat gynekologer, gastroenterologer, kolorektalkirurger, psykologer och fysioterapeuter finns i teamet runt patienten.

Kontakt

Bild på Elizabeth Nedstrand

Elizabeth Nedstrand

Verksamhetschef

010-103 31 34

0705-08 60 31

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Bild på Eva Uustal

Eva Uustal

Överläkare/Docent

010-103 78 97

e-post