Region Östergötland

Seldingerenheten

Operation på Seldingerenheten

Seldingerenheten på Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping är den enda i sitt slag i Sverige.

Här ges en högklassig specialistvård för hjärt- och kärlsjukdomar med avancerad kateterteknik. Det går bland annat att vidga förträngda kranskärl, sätta in hjärtklaffar och åtgärda rytmrubbningar utan att behöva öppna bröstkorgen. Det innebär en mer skonsam behandling för patienten och ökade möjligheter att rädda liv.

Unikt för enheten är också att specialister inom hjärtsjukdomar (kardiologi), kärlkirurgi, röntgen, fysiologi, hjärtkirurgi och anestesi samverkar, så att patienterna inte behöver slussas runt på olika avdelningar.

Seldingerenheten, som invigdes 2010, med sex laboratorier för ingrepp och undersökningar och tar emot patienter från hela sydöstra sjukvårdsregionen (Östergötland, Kalmar och Jönköping). Sedan 2014 har Seldingerenheten även ett sjunde laboratorium på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och 2015 invigdes ett åttonde laboratorium för behandling av rytmrubbningar i anslutning till övriga sex laboratorium på Universitetssjukhuset i Linköping.

Enheten har fått sitt namn efter den banbrytande radiologen Sven-Ivar Seldinger. På 1950-talet utvecklade han en metod för att på ett skonsamt sätt föra in katetrar i blodkärl för att kunna spruta in kontrastvätska. 

Denna webbplats