Region Östergötland

Neonatal intensivvård

Vårdpersonal som tittar till ett för tidigt fött barn

Den neonatala intensivvårdsavdelningen (neonatal-IVA) på Universitetssjukhuset i Linköping (US) är en av sex neonatal IVA-enheter i landet.

Här ges en högspecialiserad intensivvård till för tidigt födda barn, främst barn som föds före graviditetsvecka 28. Här vårdas också barn som har fötts vid fullgången tid, men som är sjuka vid födseln.

På neonaltal-IVA, som är en del av H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus , finns även särskild kompetens för att ta hand om föräldrar i kris. Avdelningen tar emot patienter från Östergötland, Kalmar, Västervik och Jönköping. De sex olika neonatal-IVA-enheterna i Sverige har också ett mycket gott samarbete, vilket bland annat innebär att enheterna kan ta emot varandras patienter vid fullbeläggningar.

Som den första neonatal-IVA-enheten i Sverige, och en av få i Europa, är neonatal-IVA på US certifierade enligt Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP). Det är en omvårdnadscertifiering som mycket kortfattat handlar om ett arbetssätt där vården individualiseras och där föräldrarnas delaktighet ökas. Målet är att minska komplikationerna och att barnen ska kunna lämna sjukhuset tidigare.

På neonatal-IVA bedrivs också forskning i flera patientnära studier.