Region Östergötland

Könskorrigerande kirurgi

Kirurger med specialglasögon opererar

Universitetssjukhuset i Linköping (US) är internationellt erkänt för sina könskorrigerande operationer.

Det är också det enda sjukhus i Sverige som har kompetens att utföra alla typer av operationer som krävs för könskorrektioner från kvinna till man eller från man till kvinna.

Unikt för US är en relativt ny metod där man vid korrektionsoperationer från kvinna till man med hjälp av klitoris gör en liten, men helt funktionsduglig, penis. US är ett av de sjukhus i världen som har gjort flest operationer med den metoden. Vid den andra typen av operation, tas vävnad från till exempel höften eller magen för att göra en penisattrapp, som då saknar funktioner.

På hand- och plastikkirurgiska kliniken, där de könskorrigerande operationerna görs, opereras cirka 50 män och kvinnor varje år. US gör flest könskorrigerande operationer bland sjukhusen i Norden. De flesta patienterna kommer från Sverige, följt av Island och Norge, men också från andra delar av världen.

Det är en mycket lång process, cirka två års tid, innan en person får göra en könskorrigerande operation. Det handlar först om omfattande utredningar och därefter om kontakter med endokrinolog (hormonspecialist), logoped, urolog, gynekolog och slutligen kirurg. US är det enda sjukhuset som har samtliga kompetenser för hela den vårdkedjan.
På kliniken pågår ett aktivt forskningsarbete inom området könskorrigerande kirurgi, i nära samarbete med Linköpings universitet. Ett forskningsprojekt handlar till exempel om att utveckla den ovan nämnda klitorisplastiken, genom att odla de celler som finns i klitoris, för att försöka göra större, funktionella penisar.

Kontakt

Bild på Gunnar Kratz

Gunnar Kratz

Professor

010-103 57 78

e-post