Landstinget i Östergötland

Katastrofmedicin

Katastrofövning

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping forskar kring och lär ut hur sjukvård ska utföras på effektivast möjliga sätt i akuta situationer med bristande resurser. Det kan handla om stora olyckor eller katastrofer.

KMC har framförallt fokus på områdena traumatologi, katastrofmedicinsk ledning och kvalitetssäkring, informationsstöd och informationsöverföring, triage och prioritering, värdering av katastrofmedicinsk beredskap samt pedagogisk utveckling.
Linköping har en lång tradition av katastrofmedicinsk forskning och undervisning och har för detta arbete placerat sig på den internationella kartan.

Katastrofmedicinskt centrum håller utbildningar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt liksom inom grundutbildningen för läkare och sjuksköterskor.

KMC invigdes 2001 och är sedan dess också ett av Socialstyrelsens kunskapscentrum för katastrofmedicin. Det innebär att KMC, förutom att genomföra vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete och omvärldsanalyser, är expertorgan åt Socialstyrelsen. Verksamheten ska leda till att ny kunskap tas fram som på sikt kan stärka den svenska hälso- och sjukvårdens beredskap inför allvarliga händelser.

Om du är mer nyfiken på vår verksamhet kan du följa KMC på Facebook > > >

Kontakt

Bild på Jan Johansson

Jan Johansson

Produktionsenhetschef, Katastrofmedicinskt centrum

010-103 62 37

e-post

Denna webbplats