Region Östergötland

Vård i världsklass

Region Östergötland erbjuder vård i världsklass.

En avancerad sjukvård av hög kvalitet med spetskompetens inom flera områden i den högspecialiserade vården bidrar till mycket goda medicinska resultat. En nära samverkan mellan Region Östergötland och Linköpings universitet har också skapat ett öppet forskningsklimat och en levande sjukvårdsutbildning som i sin tur leder till en ständig utveckling och förbättring av sjukvården.

Att sjukvården i Region Östergötland, och i Sverige som helhet, ligger i världstopp visar flera internationella jämförelser som bland annat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och det svenska företaget Health Consumer Powerhouse har gjort. Att Sverige rankas högt beror främst på mycket goda medicinska resultat samtidigt som kostnaderna är måttliga.

Effektiva

Region Östergötland sticker dessutom ut som ett av de mest effektiva regionerna i Sverige. Regionen har bra resultat inom områdena medicinsk kvalitet, tillgänglighet och patienterfarenheter, samtidigt som kostnaderna är låga jämfört med de flesta andra landsting och regioner i landet. Detta enligt de nationella Öppna jämförelser som SKR publicerar varje år.

Region Östergötland har en god samverkan med de andra landstingen i den sydöstra sjukvårdsregionen, vilket också bidrar till de goda resultaten. Det finns även nationell unik kompetens i regionen och sjukvården i Östergötland är en internationell förebild inom flera områden, som exempelvis hjärtsjukvård och brännskadevård.

Bästa universitetssjukhus

Universitetssjukhuset i Linköping har tre gånger utsetts till bästa universitetssjukhus av tidningen Dagens Medicin. Även Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala har fått pallplatser i kategorierna mellanstora respektive mindre sjukhus.

Kontakt

Bild på Ninnie Borendal Wodlin

Ninnie Borendal Wodlin

Vårddirektör

010-103 31 22

e-post

Bild på Jessica Frisk

Jessica Frisk

Vårddirektör

010-104 42 27

e-post