Region Östergötland

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för hur kollektivtrafiken ska utvecklas fram till år 2030.

I trafikförsörjningsprogrammet beskrivs mål och strategier för kollektivtrafiken i Östergötland. Kollektivtrafiken ska bidra till ett hållbart transportsystem inom tre målområden: genom att vara ett attraktivt och enkelt sätt att resa, ett verktyg för en hållbar regional utveckling och ett klimatpositivt sätt att resa.

Trafikförsörjningsprogrammet är ett vägledande planeringsunderlag och beskriver de långsiktiga målen för kollektivtrafiken, som alla aktörer i länet tillsammans ska arbeta mot. Det är trafikslagsövergripande och omfattar all kollektivtrafik i Östergötland. Innehållet bygger på dialog med berörda kommuner, myndigheter, kollektivtrafikentreprenörer och intresseorganisationer.

Programmet är Region Östergötlands andra trafikförsörjningsprogram som antogs av region­fullmäktige i november 2016.

Arbetet pågår med att revidera programmet. Under hösten 2019 har samråd och dialoger genomförts med olika intressenter. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har vid sitt sammanträde den 2 april beslutat att sända RTP:n på remiss. Sista svarsdag är den 18 juni 2020.