Region Östergötland

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för hur kollektivtrafiken ska utvecklas fram till år 2030.

Region Östergötlands trafikförsörjningsprogram är strategiskt och långsiktigt och utgår från ett resenärsperspektiv. Detta är Region Östergötlands andra trafikförsörjningsprogram som antogs av region­fullmäktige i november 2016.

Trafikförsörjningsprogrammet är ett vägledande planeringsunderlag och beskriver de långsiktiga målen för kollektivtrafiken, som alla aktörer i länet tillsammans ska arbeta mot. Det är trafikslagsövergripande och omfattar all kollektivtrafik i Östergötland. Innehållet bygger på dialog med berörda kommuner, myndigheter, kollektivtrafikentreprenörer och intresseorganisationer.

Kontakt

Bild på  Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Regionala kollektivtrafikmyndigheten

e-post