Region Östergötland

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för hur kollektivtrafiken ska utvecklas fram till år 2030.

I trafikförsörjningsprogrammet beskrivs mål och strategier för kollektivtrafiken i Östergötland. Kollektivtrafiken ska bidra till ett hållbart transportsystem inom tre målområden: genom att vara ett attraktivt och enkelt sätt att resa, ett verktyg för en hållbar regional utveckling och ett klimatpositivt sätt att resa.

Trafikförsörjningsprogrammet är ett vägledande planeringsunderlag och beskriver de långsiktiga målen för kollektivtrafiken, som alla aktörer i länet tillsammans ska arbeta mot. Det är trafikslagsövergripande och omfattar all kollektivtrafik i Östergötland. Innehållet bygger på dialog med berörda kommuner, myndigheter, kollektivtrafikentreprenörer och intresseorganisationer.

Programmet är Region Östergötlands andra trafikförsörjningsprogram som antogs av region­fullmäktige i november 2016.

Arbetet pågår med att revidera programmet. Ett remissförslag har varit utsänt – med sista svarsdag den 18 juni 2020. Tidplan ser ut enligt följande: Beslut tas politiskt i oktober och november 2020.

Kontakt

Bild på  Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Regionala kollektivtrafikmyndigheten

e-post