Region Östergötland

Information till privata trafikföretag

Den som har för avsikt att bedriva kollektivtrafik måste enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2012:2 lämna information om sitt trafikutbud till den regionala kollektivtrafikmyndigheten respektive Samtrafiken i Sverige AB, senast 21 dagar innan trafiken påbörjas, ändras eller upphör.

Om du har frågor eller vill göra en anmälan kontakta kollektivtrafikmyndigheten på adressen kollektivtrafik@regionostergotland.se eller per post till: Region Östergötland, RKTM, 581 91 Linköping. Vi hjälper dig med ditt ärende.

Kontakt

Bild på  Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Regionala kollektivtrafikmyndigheten

e-post