Region Östergötland

Det förändrade säkerhetsläget och kriget i Ukraina

Här samlas information om Region Östergötlands arbete utifrån det förändrade säkerhetsläget till följd av kriget i Ukraina.

Så arbetar Region Östergötland

Region Östergötland ansvarar för viktiga samhällsfunktioner som måste fungera även i kris. Kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetsläget i Europa kan komma att påverka regionens verksamhet på olika sätt. Verksamheten pågår som vanligt, samtidigt som regionen har en beredskap att kunna möta oväntade händelser. Region Östergötland har också en nära samverkan med Länsstyrelsen, länets kommuner och nationella myndigheter.

Läs mer om Region Östergötlands kris- och katastrofmedicinska beredskap.

Regionen har också beredskap via Företagsjouren, Energikontoret och ALMI för rådgivning till företag som påverkas akut eller på längre sikt. Information till företag uppdateras löpande via webbplatsen East Sweden Business Region

Flyktingmottagande

Regionen arbetar för att ge flyktingar som kommer till länet möjlighet till hälsoundersökning, vaccinationer och sjukvård. Arbetet sker i samverkan med andra aktörer.

På 1177.se finns översatt information om hälso-och sjukvård till de som flyr kriget och kommer till Sverige och Östergötland för att söka skydd.

To seek healthcare in Sweden - 1177 Vårdguiden

Your guide to healthcare in Östergötland

Flyktingar erbjuds kostnadsfri vaccination mot covid-19.

Information om covid-19 på ukrainska 

Information för vårdgivare

På Region Östergötlands vårdgivarwebb finns samlad information till dig som möter flyktingar från Ukraina i vården.

Vård av personer från Ukraina

Kollektivtrafik

Du som jobbar på en myndighet eller organisation som hjälper nyanlända flyktingar kan kontakta Östgötatrafikens kundtjänst på 0771-21 10 10.

Östgötatrafiken: ukrainska flyktingar i Östergötland

Hjälpinsatser

Region Östergötland är positiv till att bidra med det stöd vi kan ge dem som drabbats av kriget. Förfrågningar om att exempelvis bistå med sjukvårdsinsatser, sjukvårdsmaterial eller läkemedel till Ukraina samordnas nationellt för att säkerställa att rätt material doneras och att det finns en mottagande part.

För den som vill bidra med frivilliga hjälpinsatser hänvisar vi till de etablerade hjälporganisationerna.

Hälsoundersökningar

Region Östergötland erbjuder alla flyktingar från Ukraina hälsoundersökningar, vaccinationer, krisstödssamtal och hjälp att få rätt vård. För att kunna genomföra uppdraget söker vi personer vill jobba extra och har utbildning och erfarenhet av någon av följande roller:
- Vårdadministratör
- Sjuksköterska
- Kurator
- Läkare
Kan du ukrainska och/eller ryska får du också gärna höra av dig. Läs mer om hur du kan göra skillnad för Ukraina här.

Stipendier för ukrainska forskare 2022

Region Östergötland och Linköpings universitet utlyser stipendier för ukrainska forskare som har kommit till Sverige 2022. Stipendiet syftar till att stödja karriärutveckling för doktorander och nydisputerade ukrainska medborgare verksamma inom medicinsk forskning.

Stipendier för ukrainska forskare

Hantera oro

Det är många som känner oro över kriget och det förändrade omvärldsläget.

På krisinformation.se finns information och råd om hur du hanterar din egen oro och till dig som möter oroliga barn.

På 1177 finns hjälp och stöd att få. Här hittar du information om att vara orolig.

På umo.se finns information till unga om deras oro.

BRIS har tips på hur du som vuxen kan prata med barn om omvärldsläget.

Var källkritisk!

Risken för desinformation och påverkanskampanjer ökar vid krig och kriser. Var källkritisk och tänk dig för innan du delar information.

Krisinformation.se: Att tänka källkritiskt

MSB: Tänk säkert