Region Östergötland

Säkra lokaler

Utrymningsskylt

Region Östergötlands verksamhet har stor betydelse för människors liv och hälsa och det är viktigt att sjukvården kan drivas på ett säkert sätt.

Därför arbetar Region Östergötland aktivt med funktionssäkerhet, som handlar om att de lokaler där vården bedrivs ska fungera på ett säkert sätt. Viktiga funktioner är till exempel el, vatten och avlopp, värme och kyla, inbrottsskydd och brandskydd.

Säkerhetsarbetet handlar om att ha både säkerhetsrutiner och tekniska lösningar. Det handlar även om att utbilda medarbetare så att de ska kunna förebygga risker och veta vad de ska göra om något oförutsett händer, som till exempel ett driftavbrott.

För att minska risken för avbrott och störningar i sjukvården finns olika tekniska reservsystem, exempelvis reservkraftverk för el.

 

Kontakt

Bild på Rickard Lundin

Rickard Lundin

Centrumchef, Katastrofmedicinskt centrum, säkerhetschef

010-103 68 29

070-558 73 97

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se