Region Östergötland

Informationssäkerhet

Hand som pekar på dataskärm
Region Östergötland hanterar dagligen mycket information i olika former.

Det handlar till exempel om information som är tryckt eller skriven, elektroniskt lagrad, skickad med post eller e-post, visad på film eller talad.

Region Östergötland arbetar aktivt med och har rutiner för informationssäkerhet. Det innebär att all information skyddas när den skickas till någon eller när den lagras, så att den till exempel inte ska ses av någon som inte ska eller behöver se den. Informationssäkerhet syftar också till att förhindra avbrott i verksamheten och därmed minska risken för patientskador.

Informationssäkerhet kännetecknas av:

  • Konfidentialitet. Det innebär att information bara ska ses av personer som har behörighet och behov av att se den.
  • Riktighet. Det betyder att information och behandlingsmetoder skyddas så att de är fullständiga och korrekta.
  • Tillgänglighet. Det innebär att information ska kunna ses av behöriga personer som har behov av den för att kunna utföra sitt arbete. 
  • Spårbarhet. Det betyder att Region Östergötland säkerställer vem som gjort vad i en dokumentation och vem som tagit del av patientuppgifter. Spårbarhet skapas till exempel via logglistor där det framgår vilka medarbetare inom hälso-och sjukvården som har tagit del av en patientjournal.

Kontakt

Bild på Rickard Lundin

Rickard Lundin

Centrumchef, Katastrofmedicinskt centrum, säkerhetschef

010-103 68 29

070-558 73 97

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se