Region Östergötland

Brottsförebyggande arbete

Besökare i sjukhusets entrehall
Patienter, besökare och medarbetare ska känna sig trygga och säkra i Region Östergötlands lokaler.

Därför arbetar Region Östergötland förebyggande och aktivt på olika sätt för att minska risken för att någon ska drabbas av olika typer av brottslighet när de är i lokalerna.

För att minska risken för brottslighet finns tekniska system som till exempel låssystem och inbrotts- och överfallslarm. Bevakning, i form av väktare som under vissa tider finns på sjukhusen eller kommer vid larm, är ytterligare en åtgärd för att minska risken för brottslighet.

Region Östergötland polisanmäler de brott som sker.

 

Kontakt

Bild på Rickard Lundin

Rickard Lundin

Centrumchef, Katastrofmedicinskt centrum, säkerhetschef

010-103 68 29

070-558 73 97

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se