Region Östergötland

Brandskydd

Brandskyddsutbildning
För att förebygga bränder och för att minska skadorna om en brand ändå uppstår arbetar Region Östergötland systematiskt med brandskydd.

Arbetet handlar dels om åtgärder i Region Östergötlands byggnader, dels om brandutbildningar för medarbetarna. I regionens lokaler finns till exempel brandtekniska avskiljningar, utrymningsvägar, brandlarm och sprinklersystem.

Alla medarbetare i Region Östergötland deltar återkommande i brandskyddsutbildningar för att få kunskap i hur bränder kan förebyggas och för att kunna agera på rätt sätt om en brand uppstår. Region Östergötland har också skriftliga rutiner för vad som gäller vid brandlarm och vid hantering av brandfarliga ämnen.

Kontakt

Bild på Rickard Lundin

Rickard Lundin

Centrumchef, Katastrofmedicinskt centrum, säkerhetschef

010-103 68 29

070-558 73 97

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se