Region Östergötland Patienter/medborgare i receptionen i Söädra entrén på Universitetssjukhuset i Linköping

Säkerhet och krisberedskap

Varje dag vistas många personer i Region Östergötlands lokaler.

Alla patienter, besökare, medarbetare, förtroendevalda och studerande ska då känna sig trygga och säkra, oavsett om verksamheten drivs av Region Östergötland eller av entreprenörer vars tjänster regionen har upphandlat.

Region Östergötland har därför ett aktivt säkerhetsarbete där tydliga rutiner, tekniska lösningar, omvärldsbevakning och utbildningar för medarbetare inom området ingår som viktiga delar. Säkerhetsarbetet är förebyggande, för att förhindra negativa händelser och för att minska konsekvenserna om de ändå inträffar.

Kontakt

Bild på Rickard Lundin

Rickard Lundin

Produktionsenhetschef, Katastrofmedicinskt centrum, säkerhetschef

010-103 68 29

070-558 73 97

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se