Region Östergötland

Regiondirektör

Krister Björkegren är regiondirektör, för Region Östergötland.

Regiondirektören är Region Östergötlands högsta verkställande tjänsteman och ansvarar direkt inför regionstyrelsen. Regiondirektören har ett odelat ansvar för regionens verksamhet.

Regiondirektören har även ansvar för ärendeberedning och underlag inför beslut i regionens politiska organ. Ledningsstrukturen för regionens verksamhet bygger på delaktighet och tydlighet. Regiondirektören är chef för Regionledningskontoret som arbetar med verksamhetsstöd, lednings- och utvecklingsfrågor inom alla Region Östergötlands ansvarsområden.Besöksadress
Regionhuset
S:t Larsgatan 49 B
581 91 Linköping

Postadress
Region Östergötland
581 91 Linköping
 
 

Brev, fax och e-post till Region Östergötland blir normalt allmän handling, vilket innebär att massmedia och allmänhet kan ha rätt att läsa innehållet.