Region Östergötland

Enheternas planering och uppföljning

Varje produktionsenhet inom Region Östergötland ska ha en verksamhetsplan. 

Planen ska ha en tydlig koppling till regionstyrelsens verksamhetsplan samt, när så är aktuellt, till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och till ingångna överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnden. Regionstyrelsen fastställer produktionsenheternas verksamhetsplaner inklusive budget i december.

Produktionsenheternas verksamhetsplaner och överenskommelser följs upp bland annat genom delårsrapporter och årsredovisning. Överenskommelserna följs också upp på annat sätt via dialoger och tematiska redovisningar till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kontakt

Bild på Ellen Nilsson

Ellen Nilsson

Controller, verksamhetsanalytiker

010-103 00 00

e-post