Region Östergötland

Årsredovisning med statistik

Vimmelbild

Efter varje år sammanfattas regionens verksamhet i en årsredovisning.

Den beskriver bland annat insatser och resultat utifrån de fastställda strategiska målen. Den ekonomiska redovisningen ger en detaljerad information om regionens ekonomi under året.

Årsredovisningen har en bilaga, regionfakta, som redovisar detaljerad statistik inom olika områden. 

Du kan även få en pappersversion av årsredovisningen genom att ringa regionens informationslinje  020-24 25 26.