Region Östergötland

Olycksbulletiner till media

Ambulanspersonal på utryckning

Vid olyckor eller andra händelser där media söker information om patienters tillstånd, lämnar Region Östergötland ut olycksfallsbulletiner via växeln, telefonnummer 010-103 00 00.

Olycksbulletinerna innehåller standarduppgifter om skadans allvarlighetsgrad. Vilka uppgifter som kan lämnas ut avgör behandlande läkare.

Journalister som önskar information efter en händelse ringer Region Östergötlands växel som läser upp innehållet i bulletinen. Om ingen bulletin finns framme, kontaktar växeln aktuell klinik där ansvarig läkare skriver en bulletin och skickar den till växeln. I växeln finns bulletinen sedan kvar och läses upp när journalisten ringer tillbaka.

Ibland kan det dröja innan en bulletin kommer fram och det kan också vara svårt att ge exakt besked om när den kommer. Detta beror ofta på de svåra förutsättningar som råder vid akuta skador och olyckor.

Vid problem att få fram olycksbulletiner, kontakta pressekreteraren (dagtid, vardagar) eller pressjouren via växeln, 010-103 00 00.

 

Kontakt

Bild på Bodil Knuthammar

Bodil Knuthammar

Pressekreterare

010-103 94 88

0702-93 13 34

e-post