Region Östergötland

Ytterligare tillstånd för högspecialiserad vård till Östergötland

[2022-05-20]

Region Östergötland genom Universitetssjukhuset i Linköping har fått tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom området osteogenesis imperfekta, OI, en form av ärftlig benskörhet. Det har Socialstyrelsens nämnd för högspecialiserad vård beslutat.

PersonporträttPersonporträtt

Nämnden för nationell högspecialiserad vård fattade 18 maj beslut om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom sex olika områden. Ett av områdena var osteogenesis imperfekta, där Region Östergötland tilldelades tillstånd för vuxenvård. Osteogenesis imperfekta, OI, är en form av medfödd benskörhet (osteoporos) och orsakas av bristande eller avvikande kollagen typ 1, vilket framför allt påverkar skelettet.

– Beslutet är en bekräftelse på att vi både har en god osteoporosvård som helhet inom regionen och en spjutspets inom området osteogenesis imperfekta, säger Johan D Söderholm, professor i kirurgi och medicinsk rådgivare med övergripande ansvar för nationell högspecialiserad vård inom Region Östergötland.

– Att vi nu tilldelats ytterligare tillstånd inom högspecialiserad vård är viktigt för vår status som universitetssjukhus och för hälso- och sjukvårdsutvecklingen inom Region Östergötland och Sydöstra sjukvårdsregionen. Dessutom stimulerar det till ytterligare forskning om osteoporos med anknytning till Universitetssjukhuset i Linköping och Linköpings universitet.

Osteoporosenheten vid Universitetssjukhuset, US, i Linköping tar sedan tidigare emot vuxna patienter med OI från Region Östergötland och vissa patienter i Sydöstra sjukvårdsregionen. Det nya tillståndet innebär att US blir en del av den nationella vården.

– Vi är mycket glada över beslutet. Region Östergötland har bland annat genom denna ansökan tydligt signalerat en vilja att satsa på området skelettsjukdomar och vården av benskörhet. Det här tillståndet ger oss förutsättningar att fortsätta och utveckla vården för patienter med OI ytterligare, säger Anna Spångéus, överläkare och biträdande professor på MEGA-kliniken.

– Dessutom ser vi möjligheter i en utökad samverkan med övriga enheter i Stockholm och Uppsala som fått nationella uppdrag att bedriva vård inom OI – till nytta för patienten.

Sedan tidigare har Region Östergötland genom Universitetssjukhuset i Linköping fått tillstånd för nationell högspecialiserad vård av patienter med neuromuskulära sjukdomar och vård för kvinnor som skadats i underlivet vid förlossning. Enligt det tidigare systemet med rikssjukvård är US också en särskilt utsedd enhet för svåra brännskador och har ett nationellt uppdrag som gäller vård av patienter med vulvacancer.