Region Östergötland

Vuxenpsykiatri och samtalsbehandling upphandlas

[2020-10-02]

Region Östergötland startar nu upphandlingen av vuxenpsykiatrisk öppenvård i Norrköping och Linköping. Även samtalsbehandling upphandlas.

Bild på ett möte mellan patient och behandlare.

Vid sitt senaste sammanträde godkände hälso- och sjukvårdsnämnden kravspecifikationen och gav klartecken till upphandlingen av vuxenpsykiatrisk öppenvård i Norrköping och Linköping. Därmed öppnas nu möjligheten att lägga anbud. Enligt tidplanen ska nämnden fatta beslut om leverantörer i november-december. De nya avtalen kommer att ersätta vårdvalet och ska träda i kraft 1 juni 2021.
– Syftet med upphandlingen är att ge invånarna fortsatt möjlighet att välja mellan utförare även sedan vårdvalet avslutats, säger Torbjörn Holmqvist (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Samtalsbehandling

Nämnden beslutade också att godkänna kravspecifikation och inleda en upphandling som ska öka tillgången till samtalsbehandling i hela länet, även på mindre orter. Beslut om leverantörer kommer att fattas i januari 2021 och avtalsstart blir den 1 juni 2021.

– Vi vill också genom att upphandla enskilda samtalsbehandlare i hela länet verka för ett större utbud och en mer nära vård, säger Kerstin Sjöberg (C), 3:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, telefon 010-103 94 88