Region Östergötland

Viktigt ta ställning till organdonation

Bild på två händer som formar ett hjärta.

[2020-11-04]

Denna vecka pågår den årliga nationella donationsveckan. Syftet är att få fler att göra sin vilja att donera organ känd.

Eva Ahlgren Andersson är ny regionalt donationsansvarig läkare och ansvarig för Donationsverksamheten i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Vad gör ni under donationsveckan, 2-8 november?
– Under veckan lyfts frågan om organ- och vävnadsdonation. Det är viktigt att själv ta ställning till om du vill donera dina organ och vävnader. Anmäl i donationsregistret och berätta för dina närstående om ditt beslut. Visa din vilja i donationsregistret på Socialstyrelsens webbplats.

Vad händer inom donationsverksamheten i Region Östergötland?
– Vi arbetar för att fler organdonationer kan bli möjliga i framtiden. Trots att antalet donationer har stigit sakta de senaste åren både nationellt och i Region Östergötland, är det inte tillräckligt för att täcka behovet av organ. Under 2019 avled 89 000 personer i Sverige. Trots en stor vilja att donera – 83 procent av befolkningen är positiva till donation – fick endast 191 personer donera sina organ, sammanlagt 812 organ skänktes. I Sverige har endast patienter som har utvecklat total hjärninfarkt och död under pågående respiratorbehandling (oftast efter en primär hjärnskada efter till exempel en stor hjärnblödning eller trafikolycka) kunnat donera sina organ. Det kallas DBD, donation after brain death. Det är dock väldigt få som avlider på det sättet och därför blir antalet potentiella donatorer väldigt litet.

Hur kan det ändras?
– I Sverige införs nu en metod som möjliggör donation efter hjärtstopp, DCD (donation after circulatory death) som ska komplettera nuvarande DBD. Metoden har använts i många år i flera länder i Europa, som Frankrike, Storbritannien och Nederländerna och i USA, Australien och Nya Zeeland. På sikt kan detta leda till 40 till 80 fler organdonationer per år i Sverige. Sex sjukhus i landet har redan infört metoden och vi inom donationsverksamheten undersöker nu förutsättningarna för införande på de större sjukhusen i Region Östergötland och i hela Sydöstra sjukvårdsregionen.

Textansvarig: Maria Carlqvist, telefon 010-103 76 28

 

Om organdonation:

I svensk sjukvård är transplantation en behandlingsmetod när livsviktiga organ som till exempel njurar, hjärta, bukspottkörtel, lever och lungor inte längre fungerar hos en patient. Det bygger på att patienten kan få organ av en avliden donator. Detta omges av ett regelverk där donatorn tar ställning före sin död, via donationsregistret eller genom att meddela sin vilja till närstående.

Läs mer om organdonation och ta ställning i donationsregistret: https://www.socialstyrelsen.se/ansok-och-anmal/donationsregistret/