Region Östergötland

”Viktigt för våra patienter och donatorer”

[2021-09-15]

Hematologiska kliniken och stamcellslaboratoriet på Universitetssjukhuset i Linköping har ackrediterats enligt den europeiska standarden JACIE (The Joint Accreditation Committee ISCT-Europé & EBMT) för sina allogena stamcellstransplantationer. "Ett långt arbete och gott samarbete ligger bakom", säger Ulla Frödin, hematologiska kliniken och Christina Sandell från stamcellslaboratoriet.

Bilden visar Ulla Frödin och Christina Sandell med pärmen som samlar dokumenten för hela arbetet. Bilden visar nedfrysning av stamceller.

Allogen stamcellstransplantation innebär att patienter med livshotande blodcancersjukdom får nya stamceller av en donator. Hematologiska kliniken och stamcellslaboratoriet på Klinisk immunologi och transfusionsmedicin på Universitetssjukhuset i Linköping (US) har ett nära samarbete om allogena stamcellstransplantationer.

Säkerställa hög kvalitet
Syftet med ackrediteringen är att säkerställa högsta möjliga kvalitet vid behandling och vård av patienter som genomgår allogen stamcellstransplantation enligt en europeisk standard.
– Vi har haft en hög patientsäkerhet redan tidigare, men ville veta att vi arbetar enligt den senaste europeiska standarden. Det är viktigt för våra patienter och våra donatorer, säger Ulla Frödin.

Stamcellslabbet har tidigare varit ackrediterat enligt en annan standard och kunde vägleda i processerna.
– Nu har samarbetet blivit ännu bättre med dokument, kvalitetsledningssystem och gemensamma träffar, säger Christina Sandell.

Patient och donator ska matcha
Inför en allogen stamcellstransplantation ska först en lämplig donator utses. Donatorn och patienten ska matcha för vissa markörer (protein) som finns på cellytan på varje cell. Markörerna är unika för varje person, man ärver proteinerna från sina föräldrar.

– Donatorn donerar en mängd stamceller som i första hand ges färska men ibland behöver frysas ner för att användas senare. Allt detta sker i en noga kontrollerad process som vi har dokumenterat i ackrediteringen, säger Christina Sandell.

I arbetet har de båda verksamheterna beskrivit alla rutiner och arbetssätt. Det som har gått fel har rapporterats som avvikelse i synergi.

– Det har ökat medvetenheten om att arbeta med ständiga förbättringar, säger Ulla Frödin.

Till exempel har samtycke från donatorer börjat hämtas in på ett enhetligt sätt som höjer säkerheten och etiken i donationen. 

– Visst känns det fantastiskt, men nu är det viktigt att visa att vi kan behålla den goda kvalitén inom stamcellstransplantation. Om fyra år är det dags igen, då kommer en reinspektion, säger Christina Sandell.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28