Region Östergötland

Viktigt att fortsätta följa rekommendationerna

Bilden visar en grupp unga som spelar volleyboll utomhus.

[2021-05-31]

Tisdagen den 1 juni inleds den successiva återgången till en mer normal situation i landet. Smittspridningen och belastningen på sjukvården är dock fortsatt hög i Östergötland och fortfarande gäller de grundläggande reglerna om att hålla avstånd, jobba hemifrån och stanna hemma vid minsta symtom.

Region Östergötland följer de nationella rekommendationerna, som bygger på Folkhälsomyndighetens förslag om anpassade smittskyddsåtgärder utifrån tre nivåer av smittspridning. Just nu befinner sig Sverige på nivå 3, den högsta graden av smittspridning. 

– Det görs en samlad bedömning av vilken nivå vi befinner oss på och om det går att göra nya lättnader, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland. Där väger man in smittspridningen, belastningen på vården på grund av covid-19, vaccinationstäckningen samt hur stabil utvecklingen är.

– Det måste gå åt rätt håll för att det ska kunna bli nya lättnader. Och det kan behövas regionala anpassningar beroende på hur utvecklingen går just här.

Det första steget i återgången den 1 juni innebär vissa justeringar för bland annat kultur- och idrottsevenemang. Fler får delta i allmänna sammankomster, hur många beror på om man är inomhus eller utomhus och om det finns anvisade sittplatser. Det går också bra att delta i exempelvis lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala utomhus. För uthyrning för privata sammankomster gäller fortfarande ett maxantal på 8 personer.

– Nu när skolavslutningar och studentfiranden närmar sig är det viktigt att vi alla tänker till och inte samlas i stora sällskap, även om vi förstås vill fira, säger Britt Åkerlind. Folkhälsomyndigheten avråder fortfarande från fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets.

Från och med 1 juni har Folkhälsomyndigheten också anpassat rekommendationen om vad som gäller vid inresa från ett antal länder, bland annat EU/EES, Schengenområdet och Storbritannien. Då upphör rekommendationen om testning och isolering vid hemkomst. För resande i länet gäller fortfarande reglerna om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid.

– Det är oerhört viktigt att vi fortsätter att följa rekommendationerna, hålla avstånd och att alla som erbjuds vaccin också vaccinerar sig, säger Britt Åkerlind. Det är en förutsättning för att vi ska minska belastningen på vården och kunna öppna upp samhället i den takt som regeringen planerar för. Ökar smittspridningen kan det gå åt det motsatta hållet igen.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen